Sportacademie april 1967

- 988 /

(uit Internationaal Maandblad voor Judo en Karate, 04 april 1967)

Behalve de persoonsbeschrijvingen, die onder ‘Personalia’, ‘Interview’ en ‘Grote Voorbeelden’ worden gepubliceerd, brengt IMJK in het vervolg portretten van grote Judo persoonlijkheden. Naar het voorbeeld van het in Amerikaanse tijdschriften verschijnende ‘Instructors Profile’ stellen wij u voor:

Haagse Sportacademie een begrip der tijden

Door J.D. Schilder, 5e Dan


‘Instituut voor lichaamscultuur en zelfverdediging’ lezen wij op een bord aangebracht op een smaakvol gebouw aan de Groot Hertoginnelaan 169 te ‘s-Gravenhage. Directeur Bob van Nieuwenhuizen, een leraar die met zijn tijd meeging. Een leraar die in de woelige oorlogsjaren met twee andere leraren, een methodiek tot stand bracht op het gebied van Jiu-Jitsu, het z.g. ‘Nakoni-systeem’ wat heden ten dage nog in vele sportscholen wordt beoefend.

Het woord ‘Nakoni’ werd samengevat uit de namen van de drie ontwerpers van het systeem te weten de leraren Nauwelaerts, Koning en (Bob van) Nieuwenhuizen. Vele waren van mening dat een der ontwerpers een andere van Nieuwenhuizen was geweest, echter de nadruk moet gelegd worden dat zulks niemand anders was dan de directeur van de Haagse sportacademie, Bob van Nieuwenhuizen.

Eeen man gehard in de sportontwikkeling en vele ups en downs heeft meegemaakt, is bovenal zichzelf gebleven. Principieel, ongecompliceerd en rechtlijnig. Een groot gevoel voor humor, een man die vaak lacht maar wiens ogen verontwaardigd kunnen sproeien wanneer iets dat recht krom getrokken wordt.

De dikwijls verwarrende zaken op het gebied van bonden, organisatorische zelfzuchtigheid, versplintering en eenwording waren aangelegenheden waar hij ver boven wist te staan. In 1950 opende van Nieuwenhuizen – voor zijn vrienden Bob – zijn moderne sportacademie in Den Haag hetgeen tot op heden nog steeds een groot succes is gebleken. De thans 49-jarige leraar is nog steeds actief en gelooft in die collega’s die het judo en Jiu-Jitsu verder bestuderen, opdat deze sporten een persoonlijk iets van hunzelf zal worden.

Als een van de paar pioniers die Nederland toen nog had, was hij ook aanwezig toen de Japanner Mikonosuke Kawaishi en de twee Franse judoka’s Beaujean en de Herdt naar Nederland kwamen om het judo te onderwijzen. In de tijd reisde hij ook veel naar Parijs en Londen om zich verder te bekwamen en zijn techniek te vervolmaken. Als lid van de Budokwai-Londen leerde hij van de expert, wijlen Prof. Gunji Koizumi, 8e Dan, een leermeester waar hij grote bewondering voor heeft.

Reeds in 1938 begon hij in, als een leergierig Nederlandse die verder wilde, de Londen School. Bob van Nieuwenhuizen gaf in de London School of Sports lessen in conditietraining, boks en schermlessen.

Na de oorlog was hij een der eerste leraren die in het leger instructeurs opleidde in de kunst van zelfverdediging. In 1948 ontwierp hij het z.g. ‘Tsukuri-systeem’ voor de landelijke organisatie van de volksweerbaarheid.

Buiten het judo en Jiu-Jitsu is Bob van Nieuwenhuizen een uitstekend schermer en bokser, een sportsman in hart en nieren die geen Europees- of Wereldkampioenschap heeft overgeslagen. Een judoka die buiten zijn drukke lesuren nog wekelijks traint bij een lerarentraining ‘om bij te blijven’ zoals hij dat zelf noemt.

Hij genoot een C.L.O. (Centrale Leraren Opleiding) bij de N.J.J.B. waarvoor hij in 1949 slaagde. Als 1e Dan in 1949, behaalde hij in 1952 de 2e Dan, 3e Dan in 1958 en in 1963 bij de Judokwai-Nederland de 4e Dan en zijn scheidsrechterslicentie B. Zijn zoon Michel van Nieuwenhuizen is eveneens 2e Dan, zodat het leven in judo en aanverwante sporten voor de naam van Nieuwenhuizen een garantie op zichzelf zal zijn. Een man met een rotsvast geloof in zijn onderneming, een persoon die zijn mening niet onder stoelen of banken schuift maar doorgaat, desnoods door alles heen.

- 988 /

Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>